Welkom bij Stichting KanZ Heerhugowaard!

Stichting KanZ Heerhugowaard is een jonge organisatie die staat voor vernieuwing,  betrokkenheid en kleinschalige zorglocaties. Onze zorg is voornamelijk gericht op ontwikkeling en inclusie.

Door onze unieke samenwerking met het reguliere onderwijs in onze regio kunnen wij, naast zorg, een passend en inclusief onderwijsaanbod bieden binnen het reguliere basisonderwijs, voor kinderen met een (meervoudige) beperking.

In 2015 is stichting KanZ opgericht en inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met een uniek zorg- en onderwijsaanbod voor kinderen met een (meervoudige) beperking. 
In november 2020 hebben we ook een logeerhuis geopend. Het logeerhuis biedt plaats aan maximaal 5 logés per nacht/ weekend. We werken met vaste groepen logés en vaste medewerkers waardoor er een vertrouwde, huiselijke en gezellige sfeer wordt gecreëerd. 


Onze missie
Kansen, onderwijs en zorg bieden aan kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking in een inclusieve setting.

Onze visie
Stichting KanZ hecht veel waarde aan kleinschaligheid. Dat wil zeggen; kleine groepen, veel individuele aandacht, kleine organisatie en een hoge personeelsbezetting. De organisatie werkt efficiënt en heeft korte lijnen naar de medewerkers.
De betrokkenheid van de ouders is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor onze organisatie.

unsplash