Aanmelden voor de KanZ-klas: 

Voor het aanmelden voor uw kind in de KanZ-klas kunt u contact opnemen met de locatieleider KanZ Leren en Logeren (Marieke Bol) via info@stichtingkanz.com ovv. KanZ leren

Wanneer u interesse hebt in het plaatsen van uw kind in een van onze KanZ-klassen maken we eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal de verdere procedure worden besproken. 

Uw kind heeft voor de aanvullende zorg en begeleiding in de KanZ-klas een indicatie (PGB) nodig voor individuele begeleiding en/of persoonlijke verzorging.

Aanmelden logeren:

Wanneer u uw knd wil aanmelden voor logeren dan kunnen wij uw kind plaatsen op onze wachtlijst. U kunt voor meer informatie of het maken van een afspraak contact opnemen met de locatieleider KanZ Leren en Logeren (Marieke Bol) via: info@stichtingkanz.com  o.v.v. logeren.

We werken uitsluitend op PGB basis. De tarieven voor het logeren vindt u op onze tarievenlijst.