Raad van Toezicht

Sinds 20 juli 2018 heeft Stichting KanZ Heerhugowaard een nieuwe structuur, waarbij het bestuur van de stichting en het intern toezicht zijn gescheiden in twee aparte organen. 

Het bestuur wordt sindsdien gevormd door de Raad van Bestuur en het intern toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt binnen de kaders van de vastgelegde statuten en het huishuidelijk regelement. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur is, vanuit de rol van bevoegd gezag,  eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van Stichting KanZ Heerhugowaard.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden; 

Teun Oosterbaan - Voorzitter

Jan Mesu - Vice voorzitter

Hans Romeyn - lid

Bianca Kampman - lid