Raad van Bestuur

Sinds 20 juli 2018 heeft Stichting KanZ Heerhugowaard een nieuwe structuur, waarbij het bestuur van de stichting en het intern toezicht zijn gescheiden in twee aparte organen. Binnen de huidige organisatie is de voorzitter van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Daarbij wordt hij ondersteund door de locatiemanagers.

Christiaan Kwint is aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn taak is het leiding geven aan en vertegenwoordigen van de stichting, netwerken en zorgdragen voor een verantwoord financieel beleid en het personeelsbeleid.

De voorzitter van de Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.