Steun Stichting KanZ Heerhugowaard

Stichting KanZ Heerhugowaard is een kleine stichting die zich inzet voor kinderen met een (meervoudige) beperking. We doen dit door het aanbieden van een passend en inclusief onderwijsaanbod in onze KanZ-klassen en door het aanbieden van logeer- en vakantieopvang in ons logeerhuis.

Omdat wij geen winst maken op onze activiteiten en daarom voor een deel afhankelijk zijn van subsidies, giften, donaties en sponsoring, vragen wij u om ons daarbij te helpen.

Met uw bijdrage kunt u concreet iets voor ons mogelijk maken zoals;

  • Zwemlessen met 1 op 1 begeleiding
  • Muziektherapie
  • Therapeutisch paardrijden
  • Uitstapjes tijdens de weekenden
  • Aangepast (buiten-)speelmateriaal

Ook andere vormen, bijvoorbeeld sponsoring in natura, voor een speciaal doel of speelmateriaal of iets anders zijn natuurlijk van harte welkom.

Naast een donatie kunt u onze stichting ook steunen door zich in te zetten als vrijwilliger. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@stichtingkanz.com

U kunt uw donatie overmaken op rekening:

NL61 RABO 0352 2852 06 t.n.v. Stichting KanZ Heerhugowaard

unsplash