Klachten- en complimentenregeling

Klachtenregeling

Bij Stichting KanZ proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Wanneer u onvrede ervaart, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de leerkracht of begeleider van uw kind. Zij zal met u een persoonlijk gesprek aangaan met als doel om samen naar een passende oplossing te zoeken.

De locatieleider wordt pas ingeschakeld wanneer uit het persoonlijk gesprek blijkt dat er meer hulp noodzakelijk is. In eerste instantie hopen wij de onvrede te kunnen verhelpen door middel van een gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en clientbegeleider.

Mocht dit nu om wat voor reden niet voldoende zijn, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Stichting KanZ is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u uw klacht kwijt onder vermelding van Stichting KanZ Heerhugowaard en lidmaatschapsnummer 14785. Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Complimentenregeling

Natuurlijk horen we het ook graag als u tevreden bent over onze medewerkers of Stichting KanZ in zijn geheel. Daarom hebben wij ook een complimentenregeling.

Uw compliment stuurt u naar info@stichtingkanz.com

En deel het graag met anderen.